Saturday, 30 April 2011

पहिली भेट

भावनांची हुल्लड, विचारांचा गोंधळ
समज़, विवेक न् इच्छा-अपेक्षांची हुज्जत
उत्सुक आणि चिंतित स्वप्नं झोप नेऊ लागले पळवून
तुझ्या पहिल्या चाहुलीने..

गोड बातमीचे गुपित पोट गेले दुखवून
ओकार्‍यांचा सपाटा, जगाला बोभाटा..
आत्तापर्यंतच्या आईवडिलांना, आजीआजोबांच्या जगात आणले फ़िरवून
तुझ्या पहिल्या जाणिवेने..

बेतांवर बेत, नावांच्या याद्या
कपड्यांचा आक्रोश, आंबलेली पाठ न् हत्तीची चाल,
या कुशीवरून त्या कुशीवर हाडांनी केला प्रवास सुरु
तुझ्या पहिल्या लाथेने..

संपलेले त्राण, जीव नाकातोंडाशी आलेला
वेदनांचा कल्लोळ, माया लागली पणाला,
देवाच्या जगातून, माणसांच्या जगात येता येता, तुझ्या आईचा झाला पुनर्जन्म,
तुझ्या पहिल्या श्वासाने...

थेंब खळकन घसरले डोळ्यांच्या कडेवरून
हसू हळूच ओघळले ओठांच्या मुडपांतून
सुख न् दु:खामधल्या सीमारेषाच गेल्या वितळून
तुझ्या पहिल्या स्पर्शाने..

1 comment:

  1. Ratnagiri Property is great place for meditation, eco living and cultural place, it's best tourism place must visit yearly.. i found many informative info from this post and blog

    ReplyDelete